Program

8.00 – 8.50        Registrácia

9.00 – 9.10        Otvorenie konferencie

9.30 – 10.45      Prezentácie príspevkov v sekciách

10.45 – 11.00    Prestávka s občerstvením

11.00 – 12.45    Prezentácie príspevkov v sekciách

13.00 – 13.30    Prestávka na obed

13.45 – 14.45    Prezentácie príspevkov v sekciách

15.00                Vyhodnotenie konferencie, vyhlásenie najlepších prác