Predchádzajúce ročníky

ŠVK 2018, 21. marec 2018

Zoznam ocenených prác

Zoznam publikovaných prác

Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978-80-557-1415-8 (pdf)

 

ŠVK 2017, 26. apríl 2017

Zoznam ocenených prác (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Zoznam ocenených prác (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Zoznam publikovaných prác

Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978‐80‐558‐1174‐1 (pdf)

 

ŠVK 2016, 13. apríl 2016

Zoznam ocenených prác

Zoznam publikovaných prác

Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978‐80‐558‐1009‐6 (pdf)

 

ŠVK 2015, 15. apríl 2015

Zoznam ocenených prác

Zoznam publikovaných prác

Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978‐80‐558‐0791‐1 (pdf)