Garanti konferencie

1. Sekcia Biológia

prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc. - UKF

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. – UMB

doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. – UKF

Ing. Juraj Švajda, PhD. – UMB

 

2. Sekcia Ekológia a environmentalistika

doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD. – UKF

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD. –  UMB

Ing. Regina Mišovičová, PhD. –  UKF

 

3. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia I.

doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD. –  UKF

Mgr. Viera Šimonová, PhD. –  UMB

doc. RNDr.  Dagmar Popjaková, PhD. – UMB

 

4. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia II.

Mgr. Michaela Žoncová, PhD. –  UMB

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. – UMB

RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD. – UKF

RNDr. Jana Némethová, PhD. – UKF


5. Sekcia Chémia a Fyzika

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. – UMB

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. – UMB

RNDr. Tomáš Húlan, PhD. – UKF


6. Sekcia Informatika

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. – UMB

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. –  UMB

doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.  – UKF

Mgr. Nikola Gálová – Muehlbauer Technologies s.r.o.


7. Sekcia Odborová didaktika I.

PaedDr. Ján Stebila, PhD. – UMB

RNDr. Martina Škodová, PhD. – UMB

Ing. Michal Levický, PhD. –  UKF

PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. –  UKF

 

8. Sekcia Odborová didaktika II.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. – UMB

Mgr. Romana Schubertová, PhD. – UMB

PaedDr. Anna Sandanusová, PhD. – UKF

Mgr. Jana Braniša, PhD. – UKF