Garanti konferencie

1. Sekcia Biológia
doc. RNDr. František Strejček, PhD.
RNDr. Barbora Matejovičová, PhD.

2. Sekcia Ekológia a environmentalistika
prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
doc. RNDr. Ján Tomaškin, PhD.

3. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj
RNDr. Jana Némethová, PhD.
RNDr. Daša Oremusová, PhD.
Mgr. Michaela Žoncová, PhD.

4. Sekcia Informatika
doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

5. Sekcia Matematika - Fyzika - Chémia
doc. Ing. Igor Štubňa, CSc.
doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
RNDr. Veronika Bojdová, PhD.
Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

6. Sekcia Didaktika matematiky, fyziky, informatiky, techniky
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.
Ing. Jana Jacková, PhD.

7. Sekcia Didaktika biológie, geografie
RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD.
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.