Dôležité termíny

Odovzdanie práce: 19. marec 2019

Potvrdenie prijatia práce a sprístupnenie recenzného posudku: 1. apríl 2019

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe recenzie: 5. apríl 2019

Registrácia a potvrdenie účasti na konferencii: 5. apríl 2019

Konferencia: 9. apríl 2019

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe pripomienok hodnotiacej komisie: 23. apríl 2019