Výbory konferencie

Organizačný výbor ŠVK

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.
Ing. Mária Adamkovičová, PhD.
Ing. Slavka Račáková, PhD.
PaedDr. Katarína Zverková
Bc. Mária Maťková
Mgr. Lenka Droštinová
RNDr. Dominika Kaisová
Mgr. Renáta Vágová
Mgr. Veronika Kováčová
Mgr. Alexandra Bartková
Mgr. Petra Králiková
Mgr. Milan Midler
Mgr. Jan Francisti
Mgr. Tomáš Tóth
Mgr. Tomáš Valent