o tomto konferenčnom systéme

Táto konferencia používa Open Conference Systems 2.3.6.0, čo je Open Source systém pre správu konferencií. Softvér je vyvýjaný, podporovaný a voľne dostupný na Public Knowledge Project pod licenciou GNU General Public License.

OCS procesy zasielania príspevkov, recenzovania a publikovania