Registrácia

 
Typ registrácie Cena
 
Aktívni účastníci - skorá registrácia 35,00 EUR (Registrácia ukončená 2018-07-14)
do 14.7.2018

Aktívna účasť vyžaduje zaslanie základných informácií o príspevku podľa priloženej šablóny do 3.9.2018 na e-mailovú adresu mhalasova@ukf.sk.


 
Aktívni účastníci – bežná registrácia 60,00 EUR (Registrácia ukončená 2018-09-09)

do 3.9.2018

Aktívna účasť vyžaduje zaslanie základných informácií o príspevku podľa priloženej šablóny do 3.9.2018 na e-mailovú adresu mhalasova@ukf.sk.


 
Pasívni účastníci - skorá registrácia 30,00 EUR (Registrácia ukončená 2018-07-14)
do 14.7.2018
Poznámka: Komunikáciu zabezpečuje JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. na e-mailovej adrese bpavlikova@ukf.sk
 
Pasívni účastníci – bežná registrácia 40,00 EUR (Registrácia ukončená 2018-09-13)
do 9.9.2018
Poznámka: Komunikáciu zabezpečuje JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. na e-mailovej adrese bpavlikova@ukf.sk
 
Aktívna účasť - Členovia Sl. komory soc. pracovníkov a asistentov soc. práce 25,00 EUR (Registrácia ukončená 2018-07-14)

Platí aj pre študentov, PhD. študentov a zamestnancov praxových zariadení. 

do 14.7.2018

Aktívna účasť vyžaduje zaslanie základných informácií o príspevku podľa priloženej šablóny do 3.9.2018 na e-mailovú adresu mhalasova@ukf.sk.

Poznámka: Aktívnou účasťou sa myslí účasť s prezentáciou príspevku na konferencii. Komunikáciu s aktívnymi účastníkmi zabezpečuje Mgr. Magdaléna Halásová, PhD. na e-mailovej adrese mhalasova@ukf.sk

 
Aktívna účasť - Členovia Sl. komory soc. pracovníkov a asistentov soc. práce 30,00 EUR (Registrácia ukončená 2018-09-09)

Bežná registrácia

Platí aj pre študentov, PhD. študentov a zamestnancov praxových zariadení.

do 9.9.2018

Aktívna účasť vyžaduje zaslanie základných informácií o príspevku podľa priloženej šablóny do 3.9.2018 na e-mailovú adresu mhalasova@ukf.sk.

Poznámka: Aktívnou účasťou sa myslí účasť s prezentáciou príspevku na konferencii. Komunikáciu s aktívnymi účastníkmi zabezpečuje Mgr. Magdaléna Halásová, PhD. na e-mailovej adrese mhalasova@ukf.sk

 
Pasívna účasť - Členovia Sl. komory soc. pracovníkov a asistentov soc. práce 15,00 EUR (Registrácia ukončená 2018-07-14)

Platí aj pre študentov, PhD. študentov a zamestnancov praxových zariadení.

do 14.7.2018

Poznámka: Komunikáciu zabezpečuje JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. na e-mailovej adrese bpavlikova@ukf.sk

 
Pasívna účasť - Členovia Sl. komory soc. pracovníkov a asistentov soc. práce 20,00 EUR (Registrácia ukončená 2018-09-13)

Bežná registrácia

Platí aj pre študentov, PhD. študentov a zamestnancov praxových zariadení.

do 9.9.2018

Poznámka: Komunikáciu zabezpečuje JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. na e-mailovej adrese bpavlikova@ukf.sk

 
 

Registration Manager

Meno JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.
Email bpavlikova@ukf.sk
Telefón +421 37 6408 766
Poštová adresa

Univerzita Konštantína Filozofa

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Kraskova 1

949 74 Nitra