Registrácia

 
Typ registrácie Cena
 
Aktívni účastníci - skorá registrácia 35,00 EUR (Registrácia ukončená 2017-07-14)
do 14.7.2017
 
Aktívni účastníci 60,00 EUR (Registrácia ukončená 2017-09-09)

do 9.9.2017

Aktívna účasť vyžaduje zaslanie základných informácií o príspevku podľa priloženej šablóny do 9.9.2017 na e-mailovú adresu mhalasova@ukf.sk.


 
Pasívni účastníci - skorá registrácia 30,00 EUR (Registrácia ukončená 2017-07-14)
do 14.7.2017
 
Pasívni účastníci 40,00 EUR (Registrácia ukončená 2017-09-09)
do 9.9.2017
 
Aktívna účasť - Členovia Sl. komory soc. pracovníkov a asistentov soc. práce 25,00 EUR (Registrácia ukončená 2017-07-14)

Platí aj pre študentov a PhD. študentov

Skorá registrácia do 14.7.2017


 
Aktívna účasť - Členovia Sl. komory soc. pracovníkov a asistentov soc. práce 30,00 EUR (Registrácia ukončená 2017-09-09)

Platí aj pre študentov a PhD. študentov

do 9.9.2017

Aktívna účasť vyžaduje zaslanie základných informácií o príspevku podľa priloženej šablóny do 9.9.2017 na e-mailovú adresu mhalasova@ukf.sk.


 
Pasívna účasť - Členovia Sl. komory soc. pracovníkov a asistentov soc. práce 15,00 EUR (Registrácia ukončená 2017-07-14)

Platí aj pre študentov a PhD. študentov

Skorá registrácia do 14.7.2017


 
Pasívna účasť - Členovia Sl. komory soc. pracovníkov a asistentov soc. práce 20,00 EUR (Registrácia ukončená 2017-09-09)

Platí aj pre študentov a PhD. študentov.

do 9.9.2017


 
 

Registration Manager

Meno Mgr. Magdaléna Halásová, PhD.
Email mhalasova@ukf.sk
Telefón +421 37 6408 765
Poštová adresa

Univerzita Konštantína Filozofa

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Kraskova 1

949 74 Nitra