Labor Socialis 2017

Nitra

september 21, 2017 – september 22, 2017


LABOR SOCIALIS 2017

2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou

JUDr. Jána RICHTERA, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

21. SEPTEMBER 2017
o 9.00 hod.
v Aule Magna Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1

Téma konferencie

Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied obnovila tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencií je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou druhého ročníka konferencie je „Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy“.

Tešíme sa na Vás v meste pod Zoborom


Slovenská komora SP a ASP
radom


granden