Prezerať zoznam autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

B

Bara, Boris, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied Katedra informatiky
Barabanova, Irina, Siauliai University
Barcíková, Eva, Department of Mathematics Faculty of Natural Sciences Constantin the Philosopher University Nitra
Barcíková, Eva, slovak
Bardovičová, Miroslava, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Barkauskaite, Marija
Barlášová, Michaela, <p>Univerzita Mateja Bela</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra chémie </p><p>Tajovského 40</p><p>974 01 Banská Bystrica</p>
BAROŠ, Stanislav, KCH FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 949 74, Nitra
Baroš, Stanislav, Katedra chémie FPV UKF Nitra
Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>UKF v Nitre</p>
Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Bashir, Bashir Omer
Bauerová, Mária
Bāliņš, Andris, Mr.
Bábiková, Martina, Katedra zoológie a antropológie,FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Bánovský, Milan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta Prírodných vied Katedra životného prostredia
Bílek, Martin, UKF
Bílek, Martin, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Faculty of Science</p><p>Rokitanskeho 62</p><p>500 03 Hradec Kralove</p><p>Czech Republic</p> (Czech Republic)
Bílek, Martin, UKF
Bílek, Martin, University of Hradec Kralove Faculty of Science and Charles University Faculty of Education
Bílková, Renata, University of Pardubice
Búranová, Magdaléna, študent
Břehovský, Jiří, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Bešina, Daniel, Katedra archeológie
Bežo, Milan, Affiliation to Slovak Agricultural University

151 - 175 of 1190 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>