Detaily autora

Hečková, Zuzana, Univezita Konštatína Filozofa, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    ZDRAVOTNÝ STAV BOROVICE ČIERNEJ V ZOBORSKÝCH VRCHOCH
    Abstrakt  PDF