Detaily autora

Adamkovičová, Soňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - študent, Slovakia