Detaily autora

Hegedűs, Ondrej

  • - Chémia
    STANOVENIE OBSAHU OLOVA V NADZEMNÝCH ČASTIACH HRACHU SIATEHO METÓDOU PRIETOKOVEJ ROZPÚŠŤACEJ CHRONOPOTENCIOMETRIE A METÓDOU ATÓMOVEJ ABSORPČNEJ SPEKTROMETRIE
    Abstrakt  PDF