Detaily autora

Híveš, Márk, Katedra chémie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia