Detaily autora

Halama, Filip, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre, Slovakia

  • - Matematika
    Využitie prvkov histórie matematiky pri rozvoji matematického myslenia
    Abstrakt  PDF