Detaily autora

Hauptvogelová, Daša, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Slovakia