Detaily autora

Hanzsér, Attila, 2Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia