Labor Socialis

Archív konferencií

LABOR SOCIALIS 2019Prezrieť detaily konferencie

LABOR SOCIALIS 2018september 20, 2018 – september 20, 2018

Prezrieť detaily konferencie

Labor Socialis 2017

Nitra

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre


Nitra, SK

september 21, 2017 – september 22, 2017

LABOR SOCIALIS 2017

2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou

JUDr. Jána RICHTERA, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

21. SEPTEMBER 2017
o 9.00 hod.
v Aule Magna Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1

Téma konferencie

Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied obnovila tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencií je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou druhého ročníka konferencie je „Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy“.

Tešíme sa na Vás v meste pod Zoborom


Slovenská komora SP a ASP
radom


granden
 

Prezrieť detaily konferencie

Labor Socialis 2016

Nitra

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre


Nitra, SK

september 21, 2016 – september 22, 2016

LABOR SOCIALIS 2016

Medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou

JUDr. Jána RICHTERA, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a za účasti významného nemeckého supervízora
Martina SCHERPNERA

21. SEPTEMBER 2016
o 9.00 hod.
v priestoroch FSVaZ UKF v Nitre na Kraskovej ul. č. 1

Téma konferencie

Sociálna práca v meniacej sa Európe v 21. storočí

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií  Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied obnovuje tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencií bude reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou prvého ročníka konferencie je „Sociálna práca v meniacej sa Európe v 21. storočí“.

Tešíme sa na Vás v meste pod Zoborom


Slovenská komora SP a ASP
radom
 

Prezrieť detaily konferencie