Výbory konferencie

Vedecký výbor konferencie

 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
 • Doc. MUDr. Pavel Černák, PhD., Trnavská univerzita v Trnave

Organizačný výbor konferencie

 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
 • doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
 • doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
 • PhDr. Elena Gažiková, PhD.
 • JUDr. Eva Vondráková, PhD.
 • PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
 • Mgr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.
 • Mgr. Magdaléna Halásová, PhD.
 • Mgr. Veronika Šimonová
 • Mgr. Nikoleta Fellnerová
 • Mgr. Alena Hrubá