Výbory konferencie

Vedecký výbor konferencie

 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
 • prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku
 • doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., Trnavská univerzita v Trnave
 • prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, Bratislava
 • prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • JUDr. Nadežda Šebová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Organizačný výbor konferencie

 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
 • doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
 • doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
 • PhDr. Elena Gažiková, PhD.
 • JUDr. Eva Vondráková, PhD.
 • PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
 • JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.
 • Mgr. Magdaléna Halásová, PhD.
 • Mgr. Veronika Šimonová
 • Mgr. Nikoleta Fellnerová
 • Mgr. Silvia Morávková
 • Mgr. Jakub Pikna
 • Mgr. Alena Hrubá