Výbory konferencie

Vedecký výbor konferencie / Scientific Committee

 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • prof. Malcolm Payne, Veľká Británia
 • prof. Dr. Anna Zamkowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom, Poľsko
 • doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Organizačný výbor konferencie / Organising Committee

 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
 • doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
 • doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
 • doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.
 • PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
 • JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.
 • Mgr. Magdaléna Horáková, PhD.
 • Mgr. Silvia Morávková
 • Mgr. Nina Jašeková
 • Mgr. Vesna Tomašik
 • Mgr. Jakub Pikna
 • Mgr. Alena Hrubá