Ubytovanie

Študentský domov UKF

https://www.ukf.sk/sluzby-studentom/ubytovanie/studentsky-domov-ukf-nitra#
e-mail : etazka@ukf.sk ;  tel.: +421 (0)37 640 80 07

 

Hotel RIVER

http://www.hotelriver.sk/; e-mail: recepcia@hotelriver.sk ; tel.: +421 905 244 245

 

Hotel ATRIUM

http://www.hotelatriumnitra.sk/;  e-mail: penzion-atrium@stonline.sk; te.tel.: +421 (0)37 6523790

 

 

ALEXANDER´S Hotel

http://www.alexanders.sk; e-mail: hotel@alexanders.sk;  tel: +421 (0)37  7920401


CITY Hotel

http://www.city-hotel.sk/ ; e-mail: reception@city-hotel.sk;  tel: +421 (0)37 652 12 03

 

Hotel CENTRUM Nitra

http://www.hotelcentrum.sk/; e-mail: hotelcentrum@hotelcentrum.sk;  tel: +421 (0)37 655 43 97

 

Hotel AGROINŠTITÚT Nitra

http://www.agroinstitut.sk/hotel/; e-mail: sekretariat@agroinstitut.sk; tel.: +421 (0)37 7910 111

 

Penzión LUX

http://www.luxpenzion.sk/penzion.html; e-mail:  http://www.luxpenzion.sk/rezervacia.html;
tel.: +421 (0)37 6923 111