Registrácia

V prihlasovacom formulári prosím označte jednu z možností, ktorá zodpovedá typu registrácie. V prípade osobnej účasti na konferencii a záujmu publikovať článok sa registračný poplatok navyšuje o sumu recenzného konania)

  • Zvýhodnená registrácia (do 31. júla 2019) - 30 Eur
  • Bežná registrácia (od 1. augusta do 12.9.2019) - 60 Eur
  • Recenzné konanie v prípade záujmu uverejniť príspevok v zborníku Labor Socialis 2019 - 30 Eur

Prihlasovací formulár 

Manažér registrácie

Meno: JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.

E-mail: labor.socialis@ukf.sk (prosíme o primárny kontakt mailom)

Telefón: +421 37 6408 766