Program

Program konferencie

Program konferencie je dostupný na stiahnutie vo formáte pdf.