Kontakty

doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. 

komunikácia s aktívnymi účastníkmi, ktorí zasielajú príspevok; komunikácia so zahraničnými a domácimi pozvanými hosťami 

+421 37 6408 765

egazikova@ukf.sk

 

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. - kontaktná osoba pre registráciu účastníkov

+421 37 6408 766

labor.socialis@ukf.sk

 

Kontaktný e-mail konferencie: labor.socialis@ukf.sk