Kontakty

Prosíme, primárne používajte e-mailový kontakt.

Mgr. Magdaléna Halásová, PhD. - koordinátor konferencie, komunikácia s účastníkmi konferencie

+421 37 6408 765

mhalasova@ukf.sk

 

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. - kontaktná osoba pre registráciu účastníkov

+421 37 6408 766

bpavlikova@ukf.sk

 

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. - komunikácia s administrátorom webu a s organizáciami

+421 37 6408 773

kminarovicova@ukf.sk

 

Mgr. Alena Hrubá - sekretariát KSPaSV

+421 37 6408 768

ahruba@ukf.sk