Labor Socialis 2018

   

 

LABOR SOCIALIS 2018

3. ročník medzinárodnej konferencie

s podtitulom 

Sociálna práca - profesia s perspektívou, profesia s poslaním,

konaná pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku

20. SEPTEMBER 2018

o 8.30 hod.

Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre, Dražovská 2, Nitra

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií  Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied obnovila tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencie je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou tretieho ročníka konferencie je „Sociálna práca - profesia s perspektívou, profesia s poslaním“.

Tešíme sa na Vás v meste pod Zoborom.