Labor Socialis 2019

 

LABOR SOCIALIS 2019

4. ročník medzinárodnej konferencie

26. SEPTEMBER 2019

o 8.30 hod.

Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

Téma konferencie

Sociálna práca v súčasnosti - objavovanie rozmanitosti

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií  Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied obnovila tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencie je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou štvrtého ročníka konferencie je „Sociálna práca v súčasnosti - objavovanie rozmanitosti".

Tešíme sa na Vás v meste pod Zoborom.