O konferencii

LABOR SOCIALIS 2018

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

s podtitulom

Sociálna práca - profesia s perspektívou, profesia s poslaním,

konaná pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku

20. september 2018

o 8.30 hod.

Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre, Dražovská 2, Nitra

 

Organizátor konferencie


Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Spoluorganizátori konferencie


Nitriansky samosprávny kraj

Účasť na konferencii prisľúbili


 

  • Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. – zakladateľ Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti člen Katedry sociálnej práce FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobí ako psychoterapeut a supervízor v psychodynamickej psychoterapii. Venuje sa oblasti riešenia konfliktov, mediácie a negociácie a vzdelávania v oblasti manažérskych zručností
  • Mgr. Viera Kazimírová - vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
  • Raf Sondervorst - Odisee University College, Brusel, Belgicko
  • JUDr. Nadežda Šebová - generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
  • Mgr. Ivana Mrázková - riaditeľka odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
  • prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. - predsedníčka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku 
  • Dalibor Dolezal, Ph.D.- University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, Dept. of Criminology, Záhreb, Chorvátsko 

 

Príspevky k hlavnej téme konferencie budú rozdelené do dvoch oblastí


  1. Akademická sekcia
  2. Prax

Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo neprijať príspevky, ktoré nezodpovedajú téme konferencie alebo nespĺňajú formálne požiadavky.

 

Výstupy z konferencie


Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD.

Vybrané príspevky budú publikované v časopise Clinical Social Work and Health Care, ktorý je evidovaný v databáze Web of Science. Podmienky pre publikovanie v danom časopise sú uvedené na webovej stránke časopisu.

Termín na zaslanie finálnej verzie príspevkov je: 20.9.2018.

 

Rokovací jazyk konferencie


Slovenský jazyk, Český jazyk, Anglický jazyk

Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené.