Kontakt pre konferenciu

Hlavný kontakt

Mgr. Magdaléna Halásová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Kraskova 1 949 74 Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Kraskova 1
949 74 Nitra
Telefón: +421 37 6408 765
Email: mhalasova@ukf.sk