Kontakt pre konferenciu

Hlavný kontakt

PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
Katedra fyziky Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Telefón: 0944 316700
Email: lvalovicova@ukf.sk