Časový plán konferencie a informácie

Konferencia

Prvý deň konferencie október 20, 2010
Posledný deň konferencie október 23, 2010

Webová stránka

Pridať konferenciu medzi aktuálne otvorené február 1, 2010
Presunúť konferenciu do archívu október 24, 2010

Zaslané príspevky

Author registration opened júl 17, 2019
Author registration closed júl 18, 2019
Zaslané oznámenie o konaní konferencie (Call for Papers) február 5, 2010
Akceptácia zaslaných príspevkov február 1, 2010
Ukončené zasielanie príspevkov august 31, 2010

Recenzie

Otvorená registrácia recenzentov február 5, 2010
Ukončená registrácia recenzentov máj 16, 2010