Author Details

Eliašová, Zuzana, Katedra botaniky a genetiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia