Author Details

Bánovský, Milan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta Prírodných vied Katedra životného prostredia, Slovakia