Author Details

Dziak, Matúš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre<div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display: none;"> </div><div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display: none;"> </div>

  • - Geografia a regionálny rozvoj, Gemológia
    Geograficko-historická charakteristika Posádky a jej potenciál pre rozvoj územia
    Abstract