Author Details

Šubová, Lenka, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre