Author Details

Horkovičová, Kristína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre , Fakulta prírodných vied, Katedra chémie, Slovakia

  • - Chémia
    Štruktúra a vlastnosti 2-chlórnikotínatomeďnatých komplexov
    Abstract