Author Details

Šarocká, Anna, Katedra zoológie a antropológie FPV UKF

  • - Biológia
    Vplyv subakútnej expozície akrylamidom na mikroštruktúru stehnových kostí laboratórnych myší
    Abstract