Sekcie

FPV UKF v Nitre:

1. Biológia 

2. Ekológia a environmentalistika

3. Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

4. Odborová didaktika I (geografia, biológia a ekonomické predmety)

 

FPV UMB v Banskej Bystrici:

1. Chémia / Matematika / Fyzika

2. Informatika

3. Odborová didaktika II  (technická výchova, informatika, matematika, fyzika a chémia)